Inicialment el projecte neix al 1997 com a part de la idea i d’un treball ja existent a Creu roja Sant Sadurní d’Anoia però degut a cert estancament en la dinàmica de treball, al 2006 es decideix trencar i crear l’associació ‘Qui té a qui? Associació d’amics dels discapacitats – Capital del Cava’, amb l’ànim de dinamitzar el programa, ampliar el número de famílies beneficiaries, augmentar els voluntaris i voluntàries i la realització d’activitats diverses entre els quals s’ha apostat fortament per la teràpia amb animals.
 
Les persones participants en el programa tenen diverses patologies com són:
·      Síndrome de Down
·      Paràlisi Cerebral
·      Persones amb danys cerebrals
·      Altres disminucions i mes
 
L’associació es va formar al novembre de 2006, es troba inscrita en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya i actualment està formada per cinc persones voluntàries i vuit persones amb discapacitat.
Els voluntaris organitzen i supervisen les activitats amb els animals, tals com:
·      Netejar-los
·      Donar-los menjar
·      Passejar-los
·      Veure els entrenaments
·      Ajudar a muntar els cavalls
 
I les altres activitats dedicades als nens/es, joves i adults amb discapacitats, ja sigui d’apropament i relació amb els animals com l’esplai, sortides, etc.
La participació econòmica de les famílies és totalment desinteressada i sense ànim de lucre.
  
Actualment les persones voluntàries que formen l’associació són:
·      Joan Ginés
·      Mª Carme Seral, 
 ·      Judit Rueda
.    Jordi Pros
.    Anita Aguila
.    Mar Renau
·      Ana Fernández Rodríguez
 
 
Si fem un breu recorregut per la l’associació, ens adonem que ha estat un procés d’anar madurant durant molt de temps, de molta paciència, de molta disciplina sovint i sobretot d’amor i comprensió.
 
Inicialmente el proyecto nace en 1997 como parte de la idea de un trabajo ya existente de Cruz Roja Sant Sadurni d’Anoia pero debido a cierto estancamiento en la dinámica de trabajo, en el 2006 se decide romper y crear la asociación ‘Qui té a qui? Associació d’amics dels discapacitats – Capital del Cava con el animo de dinamizar el programa, ampliar el numero de familias beneficiarias, aumentar los voluntarios y voluntarias y la realización de actividades diversas entre las cuales se ha apostado fuertemente por la terapia con animales.
Las personas participantes en el programa tienen diversas patologías como son:
·         Síndrome de Down
·         Parálisis Cerebral
·         Personas con daños cerebrales
·         Otras discapacidades
La asociación se forma en Noviembre del 2006, se encuentra inscrita en el registro de asociaciones de la Generalitat de Cataluña y actualmente está formada por cinco personas voluntarias y ocho personas con discapacidad.
Los voluntarios organizan y supervisan las actividades con los animales, tales como:
·     Limpiarlos
·     Alimentarlos
·     Pasearlos
·     Ver los entrenamientos
·     Ayudar a montar a caballo
 
 Y las diversas actividades dedicadas a niños y adultos con discapacidad, ya sea acercarse y relacionarse con los animales, como, juegos salidas, etc.
La participación económica de las familias es totalmente desinteresada y sin ningún ánimo de lucro.
         Actualmente las personas voluntarias que forman la asociación sin
          ningún animo de lucro son:
·     Joan Ginés,
·      Carme Seral,
·     Jordi Pros
·     Judit Rueda
·     Anita Aguila
·     Mar Renau
·     Ana Fernández Rodríguez
Si hacemos un breve recorrido por la asociación, nos damos cuenta de que ha sido un proceso de ir madurando durante mucho tiempo, de mucha paciencia, de mucha disciplina, pero sobre todo de mucho amor y comprensión.