JUSTIFICACIÓ

 

Inicialment el projecte neix al 1997 com a part de la idea i d’un treball ja existent a Creu roja de Sant Sadurní d’Anoia però degut a cert estancament en la dinàmica de treball, al 2006 es decideix trencar i crear l’associació ‘Qui té a qui? Associació d’amics dels discapacitats -Capital del Cava-', amb l’ànim de dinamitzar el programa, ampliar el número de famílies beneficiaries, augmentar els voluntaris i voluntàries i la realització d’activitats diverses entre els quals s’ha apostat fortament per la teràpia amb animals.

 Les persones participants en el programa tenen diverses patologies com són:

L’associació es va formar al novembre de 2006, es troba inscrita en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya i actualment està formada per cinc persones voluntàries i vuit persones amb discapacitat.

Els voluntaris organitzen i supervisen les activitats amb els animals, tals com:

I les altres activitats dedicades als nens/es, joves i adults amb discapacitats, ja sigui d’apropament i relació amb els animals com l’esplai, sortides, etc.

La participació econòmica de les famílies és totalment desinteressada i sense ànim de lucre. 

Si fem un breu recorregut per la l’associació, ens adonem que ha estat un procés d’anar madurant durant molt de temps, de molta paciència, de molta disciplina sovint i sobretot d’amor i comprensió.

 

                                                                                                                  

 

 

Inicialmente el proyecto nace en 1997 como parte de la idea de un trabajo ya existente de Cruz Roja Sant Sadurní d’Anoia, pero debido a cierto estancamiento en la dinámica de trabajo, en el 2006 se decide romper y crear la asociación ‘Qui té a qui? Associació d’amics del discapacitats -Capital del Cava- con el ánimo de dinamizar el programa, ampliar el número de familias beneficiarias, aumentar los voluntarios y voluntarias y la realización de actividades diversas entre las cuales se ha apostado fuertemente por la terapia con animales.

Las personas participantes en el programa tienen diversas patologías como son:


La asociación se forma en noviembre del 2006, se encuentra inscrita en el registro de asociaciones de la Generalitat de Cataluña y actualmente está formada por cinco personas voluntarias y ocho personas con discapacidad.

Los voluntarios organizan y supervisan las actividades con los animales, tales como:

 

Y las diversas actividades dedicadas a niños y adultos con discapacidad, ya sea acercarse y relacionarse con los animales, como, juegos salidas, etc.

La participación económica de las familias es totalmente desinteresada y sin ningún ánimo de lucro.


Si hacemos un breve recorrido por la asociación, nos damos cuenta de que ha sido un proceso de ir madurando durante mucho tiempo, de mucha paciencia, de mucha disciplina, pero sobre todo de mucho amor y comprensión.