Objectius generals
a) Aportar beneficis psicològics als nens/es, joves i adults discapacitats 
b) Obtenir beneficis físics per als nens/es, joves i adults discapacitats  
c)   Assolir beneficis socials participant en actes socials
d) Donar suport a famílies de nens/es, joves i adults discapacitats 
e) Obtenir col·laboració i participació de nous voluntaris/es
 
 Objectius específics
a) Establir una relació afectiva i responsable dels nens/es, joves i adults capacitats envers els animals de companyia.
b) Realitzar els programes de teràpia equina i amb els animals del centre Font-Gali.
 
c)   Assolir en les persones que participen en el programa, un estat afectiu positiu, millora del sentit de l’humor, augment de l’autoestima, sentir-se necessitats, motivació, estimulació per estar ocupats/des, millora en els estats d’ànims, etc.
d) Realitzar esport i exercici, factors que són molt importants per ajudar-los a tenir una millor mobilitat i contribuir a que els seus músculs i la seva ment puguin estar en constant moviment per al benefici del seu cos.
e) Jocs de relació entre els animals i les persones discapacitades.
f)   Realització activitats i sortides diverses fora de l’entorn habitual i proporcionar-los major independència, major cooperació amb els altres, etc.
g) Realització d’activitats d’esplai per a que es puguin relacionar i aprendre, estar ocupats/des i que es mantinguin en activitat.
h) Desenvolupament de les màximes potencialitats d’aquestes persones i aconseguir millores en les seves vides.
 
 
2.1. Objetivos generales
a) Aportar beneficios psicológicos a los niños/as, jóvenes y adultos discapacitados
b) Obtener beneficios físicos para los niños/as, jóvenes y adultos discapacitados
c) Conseguir beneficios sociales participando en actos sociales
d) Dar soporte a las familias de niños/as, jóvenes y adultos discapacitados Obtener colaboración y participación de nuevos voluntarios
 
       2,2. Objetivos específicos
a)            establecer una relación afectiva y responsable de los niños/as, jóvenes y adultos capacitados entre los animales de compañía.
b)             Realizar el programa de terapia equina con los animales del centro de Font-Gali
c)            Conseguir para las personas que participan en el programa, un estado afectivo, positivo, mejora del sentido del humor, aumento de la autoestima, sentirse necesitado, motivación, estimulación para estar ocupados/as, mejora en los estados anímicos etc.
d)            Realizar deporte y ejercicio, factores que son muy importantes para ayudarlos a tener una mejor movilidad y contribuir a que sus músculos y su mente puedan estar en constante movimiento para el beneficio de su cuerpo
e)            Juegos de relación entre los animales y las personas discapacitadas.
f)             Relación, actividades y salidas diversas fuera del entorno habitual y proporcionarles mayor independencia, mayor cooperación con otras personas etc.
g)            Realización de actividades de diversión para que se puedan relacionar y aprender a estar ocupados/as y asi se mantengan activos.
h)            Desarrollar el máximo potencial de estas personas y conseguir mejoras en sus vidas