OBJECTIUS

 

OBJECTIUS GENERALS

a)  Aportar beneficis psicològics als nens/es, joves i adults discapacitats 

b)  Obtenir beneficis físics per als nens/es, joves i adults discapacitats  

c)   Assolir beneficis socials participant en actes socials

d)  Donar suport a famílies de nens/es, joves i adults discapacitats 

e)  Obtenir col·laboració i participació de nous voluntaris/es

 

 OBJECTIUS ESPECÍFICS

a)  Establir una relació afectiva i responsable dels nens/es, joves i adults capacitats envers els animals de companyia.

b)  Realitzar els programes de teràpia equina i amb els animals del centre Font-Galí.

c)   Assolir en les persones que participen en el programa, un estat afectiu positiu, millora del sentit de l’humor, augment de l’autoestima, sentir-se necessitats, motivació, estimulació per estar ocupats/des, millora en els estats d’ànims, etc.

d)  Realitzar esport i exercici, factors que són molt importants per ajudar-los a tenir una millor mobilitat i contribuir a que els seus músculs i la seva ment puguin estar en constant moviment per al benefici del seu cos.

e)  Jocs de relació entre els animals i les persones discapacitades.

f) Realització activitats i sortides diverses fora de l’entorn habitual i proporcionar-los major independència, major cooperació amb els altres, etc.

g)  Realització d’activitats d’esplai per a que es puguin relacionar i aprendre, estar ocupats/des i que es mantinguin en activitat.

h) Desenvolupament de les màximes potencialitats d’aquestes persones i aconseguir millores en les seves vides.

 

                                                                                                                    

 

 

OBJETIVOS GENERALES

a)  Aportar beneficios psicológicos a los niños/as, jóvenes y adultos discapacitados.

b)  Obtener beneficios físicos para los niños/as, jóvenes y adultos discapacitados.

c)  Conseguir beneficios sociales participando en actos sociales.

d)  Dar soporte a las familias de niños/as, jóvenes y adultos discapacitados Obtener colaboración y participación de nuevos voluntarios.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a)  Establecer una relación afectiva y responsable de los niños/as, jóvenes y adultos capacitados entre los animales de compañía.

b)  Realizar el programa de terapia equina con los animales del centro de Font-Galí.

c) Conseguir para las personas que participan en el programa, un estado afectivo, positivo, mejora del sentido del humor, aumento de la autoestima, sentirse necesitado, motivación, estimulación para estar ocupados/as, mejora en los estados anímicos etc.

d)  Realizar deporte y ejercicio, factores que son muy importantes para ayudarlos a tener una mejor movilidad y contribuir a que sus músculos y su mente puedan estar en constante movimiento para el beneficio de su cuerpo.

e)  Juegos de relación entre los animales y las personas discapacitadas.

f) Relación, actividades y salidas diversas fuera del entorno habitual y proporcionarles mayor independencia, mayor cooperación con otras personas etc.

g)  Realización de actividades de diversión para que se puedan relacionar y aprender a estar ocupados/as y así se mantengan activos.

h)  Desarrollar el máximo potencial de estas personas y conseguir mejoras en sus vidas.