ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ

Qui té a qui? també treballa per proporcionar a les persones discapacitades que en formen part, un espai d’oci on puguin conèixer altre realitats i altres llocs al llarg de la nostra geografia, per a que puguin rebre estímuls diferents.

Activitats culturals i de coneixement de l’entorn:

 

L’associació creu que és molt important la relació entre les persones discapacitades, les seves famílies i la vida de la comunitat, per un aprenentatge mutu i fomentar la sensibilització social envers aquestes persones amb discapacitats.

És per això que l’associació participa en totes les festes populars tradicionals de Sant Sadurní d’Anoia i del país en general:

·     Celebració de les festes típiques com el Pare Noel, Sant Jordi, els reis, etc.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                            

 


Qui te a qui? también trabaja para proporcionar a las personas discapacitadas que forman parte, un espacio de ocio donde puedan conocer otras realidades y otros lugares a lo largo de nuestra geografía, para que puedan recibir estímulos diferentes.


Actividades culturales y de conocimiento del entorno:

 

La asociación cree que es muy importante la relación de las personas discapacitadas además de sus familias y la vida de la comunidad, para un aprendizaje mutuo y fomentar la sensibilización social de estas personas con discapacidad.


Es por eso por lo que la asociación participa en todas las fiestas, populares tradicionales de Sant Sadurní d’Anoia y del país en general: